DÀN ĐỀ 4 SỐ VIP

Bạn là người chơi lớn và đang muốn tìm DÀN ĐỀ 4 SỐ miền Bắc đẹp nhất hôm nay để chơi? Nhưng chưa biết đánh con gì để trúng? Hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn DÀN ĐỀ 4 SỐ tỉ lệ cao nhất.

DÀN ĐỀ 4 SỐ CAO CẤP (ngày, giá : 2.000.000 VNĐ )
✔ Cầu đã được chúng tôi cập nhật. Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục “Nạp thẻ lấy cầu” dưới đây CON BẠCH THỦ LÔ VIP sẽ hiện ra. Các bạn chỉ việc lấy và mang đi ghi điểm.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina, Mobi

✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ Bạn có thể nạp thẻ cộng dồn hoặc nạp luôn 1 thẻ giá trị đúng bằng giá trị của  cầu cần lấy✔

NẠP THẺ LẤY CẦU

Lưu ý: Chọn sai mệnh giá hoặc nhập sai seri có thể mất thẻ
NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ VIP KẾT QUẢ
09/10/2020
LẤY SỐ
Loading...
Loading...
Loading...
08/10/2020 48 – 87 – 89 – 86 Trượt
7/10/20 11,79,43,90 Trượt
6/10/20 98,54,75,65 Ăn đề 65
5/10/20 71,37,42,23 Ăn đề 23
4/10/20 67,29,38,56 Trượt
3/10/20 97,76,40,64 Ăn đề 97
2/10/20 84,69,00,14 Ăn đề 00
1/10/20 70,31,55,16 Trượt
30-09-20 40,10,68,79 Ăn đề 68
29-09-20 31,27,23,74 Ăn đề 23
28-09-20 51,87,90,89 Trượt
27-09-20 17,46,11,36 Ăn đề 46
26-09-20 35,32,69,19 Ăn đề 69
25-09-20 11,18,59,12 Ăn đề 18
24-09-20 82,34,30,97 Ăn đề 82
23-09-20 11,04,57,45 Ăn đề 11
22-09-20 86,40,02,12 Ăn đề 86
21-09-20 26,34,53,65 Trượt
20-09-20 29,55,56,42 Ăn 42
19-09-20 57,04,38,34 Ăn 04
18-09-20 74,23,90,61 Ăn đề 90
17-09-20 27,81,07,15 Trượt
16-09-20 14,85,22,78 Trượt
15-09-20 65,75,50,98 Trượt
14-09-20 89,14,59,20 Ăn 89
13-09-20 66,63,01,80 Ăn đề 63
12/9/20 56,80,62,68 Ăn đề 80
11/9/20 55,63,37,72 Trượt
10/9/20 80,63,52,70 Trượt
9/9/20 00,14,06,50 Ăn đề 00
8/9/20 18,22,46,38 Ăn đề 22
7/9/20 53,07,79,45 Ăn 53
6/9/20 16,98,93,61 Ăn đề 93
5/9/20 61,85,87,75 Ăn đề 85
4/9/20 80,87,45,49 Ăn đề 80
3/9/20 77,96,34,03 Trượt
2/9/20 23,91,48,20 Ăn 48
1/9/20 57,41,76,50 Ăn đề 57
31-08-20 07,63,84,37 Trượt
30-08-20 84,37,06,83 Ăn đề 83
29-08-20 94,51,57,05 Ăn 05
28-08-20 31,00,71,16 Trượt
27-08-20 04,27,61,56 Trượt
26-08-20 95,33,28,82 Ăn đề 82
25-08-20 15,31,75,59 Ăn đề 59
24-08-20 33,47,82,72 Trượt
23-08-20 41,36,63,51 Ăn đề 41
22-08-20 63,95,35,49 Ăn đề 35
21-08-20 43,50,52,79 Trượt
20-08-20 09,64,80,10 Ăn đề 80
19-08-20 66,70,05,21 Trượt
18-08-20 75,35,69,62 Trượt
17-08-20 87,65,48,90 Ăn đề 48
16-08-20 42,89,47,94 Ăn đề 47
15-08-20 75,36,96,80 Ăn đề 80
14-08-20 15,19,66,08 Trượt
13-08-20 80,64,86,37 Trượt
12/8/20 89,52,45,48 Ăn đề 52
11/8/20 66,94,13,89 Trượt
10/8/20 80,16,22,99 Trượt
9/8/20 25,93,67,13 Trượt
8/8/20 80,95,20,02 Trượt
7/8/20 09,20,14,40 Ăn đề 14
6/8/20 01,02,75,40 Ăn đề 75
5/8/20 80,66,18,33 Trượt
4/8/20 14,99,96,17 Ăn đề 17
3/8/20 36,79,80,04 Ăn đề 36
2/8/20 31,22,38,11 Ăn đề 11
1/8/20 96,78,12,29 Ăn đề 12
31-07-20 53,62,23,04 Ăn đề 62
30-07-20 63,21,86,95 Ăn đề 63
29-07-20 67,62,14,79 Trượt
28-07-20 41,71,47,74 Trượt
27-07-20 69,05,83,30 Trượt
26-07-20 97,01,54,17 Ăn đề 54
25-07-20 08,84,16,09 Ăn đề 08
24-07-20 36,91,06,51 Trượt
23-07-20 00,89,12,87 Trượt
22-07-20 40,77,39,48 Trượt
21-07-20 45,13,25,04 Trượt
20-07-20 54,93,51,31 Trượt
19-07-20 53,91,85,40 Trượt
18-07-20 64,86,51,34 Ăn 86
17-07-20 80,48,45,15 Trượt
16-07-20 12,15,33,03 Trượt
15-07-20 63,47,01,59 Trượt
14-07-20 98,12,34,29 Trượt
13-07-20 52,14,45,50 Trượt
12/7/20 65,07,95,60 Trượt
11/7/20 52,04,39,48 Trượt
10/7/20 44,59,18,07 Trượt
9/7/20 32,28,46,70 Trượt
8/7/20 14,45,29,00 Trượt
7/7/20 73,55,68,77 Trượt
6/7/20 27,37,10,30 Trượt
5/7/20 24,01,13,35 Trượt
4/7/20 65,76,83,92 Trượt
3/7/20 63,03,96,57 Trượt
2/7/20 75,99,54,27 Trượt
1/7/20 77,65,20,08 Trượt
30-06-20 31,47,50,91 Trượt
29-06-20 15,52,84,58 Trượt
28-06-20 15,26,55,23 Trượt
27-06-20 23,78,05,36 Ăn 36
26-06-20 02,26,60,06 Trượt
25-06-20 61,28,98,48 Trượt
24-06-20 96,75,28,63 Trượt
23-06-20 55,79,89,00 Trượt
22-06-20 97,30,31,37 Trượt
21-06-20 68,01,85,38 Trượt
20-06-20 27,76,50,29 Trượt
19-06-20 52,07,82,59 Trượt
18-06-20 27,55,25,24 Trượt
17-06-20 76,37,08,10 Trượt
16-06-20 58,59,31,14 Trượt
15-06-20 16,70,44,96 Trượt
14-06-20 77,28,45,49 Trượt
13-06-20 96,94,43,20 Trượt
12/6/20 23,64,21,17 Trượt
11/6/20 24,76,95,94 Trượt
10/6/20 41,92,82,68 Trượt
9/6/20 53,33,43,62 Trượt
8/6/20 30,15,35,23 Trượt
7/6/20 31,53,75,21 Trượt
6/6/20 58,50,17,19 Trượt
5/6/20 18,02,77,99 Trượt
4/6/20 91,07,42,58 Trượt
3/6/20 00,33,58,87 Ăn đề 00
2/6/20 04,89,31,72 Trượt
1/6/20 76,11,42,18 Trượt

LƯU Ý:

Để đảm bảo có lãi trong quý trình chơi. ADMIN khuyến nghị mọi người nên theo cầu ít nhất 3 ngày liên tiếp và chơi đều. Vì trong tuần có thể có 1 – 2 ngày cầu không đi theo ý muốn. Mà bạn lại vào ngay ngày đó.

Ngoài ra, bạn nên tham khảo thêm những cầu khác hàng ngày để đảm bảo bạn trúng lớn.

Bài viết trước đó Bạch Thủ Lô chuẩn mỗi ngày
Bài viết sau đó DÀN LÔ 6 SỐ VIP